Geschiedenis

Bij het vak geschiedenis draait het natuurlijk allemaal om gebeurtenissen uit het verleden. Maar wat moet een leerling daar nou van kennen en kunnen? Tijdens de bijlessen en de examentrainingen gaat het niet alleen om het leren van feiten, maar vooral ook het kunnen verklaren en uitleggen gebeurtenissen. Waarom, hoe en wanneer zijn veelgestelde vragen bij geschiedenis. Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden is historische kennis nodig.

Chronologie, beheersing van begrippen en het kunnen leggen van verbanden tussen verschillenden gebeurtenissen zijn dan ook aandachtspunten die bij de bijlessen en de examentrainingen veelvuldig zullen voorkomen. Daarnaast is de formulering, correctheid en volledigheid van antwoorden erg belangrijk.  Een belangrijk punt bij geschiedenistoetsen zijn de bronvragen; tekstbronnen, foto materiaal en de spotprenten. Het omgaan en oefenen met bronvragen is dan ook een vast onderdeel van de bijlessen en examentrainingen.

Benodigdheden:

  • De methode die op school gebruikt wordt (tekstboek en werkboek);
  • Eigen schrijfmateriaal voor aantekeningen (dat kan ook een laptop of tablet zijn);
  • Examenbundel (voor de leerlingen die examentrainingen volgen).