Kunstschiedenis, KCV en CKV

Bij de kunstvakken draait het om meer dan enkel het herkennen van kunststijlen of het kunnen noemen van een artiest. Leerlingen moeten materialen, stijlen en onderwerpen gaan herkennen. De leerlingen moeten zelf verbanden leren leggen tussen kunst en een bepaalde periode uit de geschiedenis, waarom maakten de mensen nou juist in die periode deze kunst en niet honderd jaar eerder of later. Denk hierbij aan culturele, sociale en economische ontwikkelingen. De chronologie van de ontwikkelingen en daarbij dus ook de kunstontwikkeling is een vast onderdeel van de lessen.

Een onderdeel van de bijlessen en de examentraining zal zijn het begrijpen en leren van de theorie en daarnaast het kunnen herkennen en verklaren van kunst. De leerling moet een beargumenteerde mening kunnen vormen over de kunst. We zullen veel gebruik maken van beeldmateriaal, uit boeken, maar ook van internet.

Benodigdheden:

  • De methode die op school gebruikt wordt (tekstboek en werkboek);
  • Eigen schrijfmateriaal voor aantekeningen (dat kan ook een laptop of tablet zijn).