Maatschappijwetenschappen en maatschappijleer

Maatschappelijke vorming is een vast onderdeel van het middelbaar onderwijs. Met onderwerpen als rechtspraak, parlementaire democratie en pluriforme samenleving, is het een breed vak.

Maatschappijleer is een echt leer- en toepassingsvak. Voorbeelden uit de maatschappij en het kunnen toepassen van de theorie uit het boek bij het beantwoorden van bronvragen en zijn erg belangrijk. Bij dit vak is het belangrijk dat de leerling goed beargumenteerde meningen leert vormen over bepaalde onderwerpen en deze ook op de juiste manier leert formuleren. Dit zijn dan ook een aantal aandachtspunten waar wij ons op zullen richten tijden de bijlessen en examentrainingen.

Benodigdheden:

  • De methode die op school gebruikt wordt (tekstboek en werkboek);
  • Eigen schrijfmateriaal voor aantekeningen (dat kan ook een laptop of tablet zijn);
  • Examenbundel (voor de leerlingen die examentraining volgen).